Velkommen til de nye elever

Velkommen som ny elev på EUC Nordvestsjælland

Her på siden kan du finde nyttig information om din opstart på EUC Nordvestsjælland. Vi gør alt, hvad vi kan for at tage godt i mod dig og sikre at din start hos os bliver både tryg og sjov. Herunder kan du læse lidt om, hvad der skal ske op til, at du starter op.

Brev om optagelse 

Du vil kort efter ansøgningsfristen modtage et brev i din e-boks. I brevet får du besked om din optagelse. Vær opmærksom på, at vi ikke endeligt kan bekræfte din optagelse, før vi kan dokumentere, at du opfylder adgangskravene og du har været til en personlig samtale.  Når vi har alle relevante dokumenter (såsom folkeskolens afgangsbevis), og kan se du opfylder adgangskravene vil du modtage endnu et brev i din e-boks, som endeligt bekræfter din optagelse.

Personlig samtale

Alle EUD-elever vil også blive inviteret til en personlig samtale med en vejleder eller underviser. Til samtalen afdækkes eventuelle behov for støtte f.eks. hvis du er ordblind, har behov for ergonomiske hjælpemidler eller brug for lidt ekstra støtte i dansk eller matematik. For at sikre, at alle ressourcepersoner omkring dig, kender til dine behov, noteres pointerne fra samtale i din elevmappe. Dette gør sig også gældende, hvis ikke du har behov for særlig støtte.

Samtalen har til formål at skabe de bedste betingelser for, at du trives, udvikler dig og lærer mest muligt i løbet af din uddannelse. Støtteforanstaltningerne skal bidrage til, at du gennemføre din uddannelse med et tilfredsstillende resultat.

Virtuelt informationsmøde

Hvis du skal starte på grundforløb 1 eller i 10. klasse, vil der blive holdt et virtuelt informationsmøde i maj måned. Du vil få en invitation i din e-boks. Starter du i 1.g på HHX eller HTX bliver du inviteret til et informationsmøde inden sommerferien.

Her kan du møde kommende klassekammerater, lærere, studievejledere og ledere samt se dit nye uddannelsessted. På informationsmødet vil du få mere information omkring opstart på din uddannelse, introforløbet, muligheder for at få støtte hvis du er f.eks. er ordblind m.m. Der vil være mulighed for at stille alle de spørgsmål du skulle have og møde dine lærere og klassekammerater. Vi sørger for for, at du kommer godt fra start.

Intro-periode

Når du starter på enten grundforløb 1, i 1.g på HHX eller HTX eller i 10. klasse, så vil du blive introduceret til din uddannelse, din klasse og hele institutionen gennem en række af introaktiviteter. Antallet og type af aktiviteter varierer fra afdeling til afdeling, men du vil typisk høre mere om introperioden både i velkomstbrevet og til informationsmødet.

Kontakt
KontaktElevtjenesten
72 290 151
hln@eucnvs.dk