Når man snakker om ovenlysvinduer, kommer man næppe udenom firmaet Velux. Og med god grund. Siden 1941 har virksomheden sørget for, at bringe lys og frisk luft ind i først de danske hjem, og siden 40 lande verden over.

Første gang i Audebo

Selvom Velux har andet end ovenlysvinduer i deres produktportefølje, er det netop disse vinduer instruktøren Jan Blessing fra Velux har undervist vores glarmesterelever fra Audebo i at monterer.

Glarmesterfaglærer Christian Mørck har under sin uddannelse til tømrer været på selvsamme kursus med Jan Blessing, og så nu muligheden for at få Jan ud og undervise hans egne elever. Og det har vist sig som en succes:

“Min oplevelse er at eleverne går rigtig godt til den i undervisningen, når der kommer et frisk pust som Jan udefra og underviser.”

Nyt kompendium blev starten

Vi skal tilbage til år 1999. Her fik tømrerfaglærerne udleveret et nyt kompendium, hvori der stod at deres elever nu skulle undervises i indbygning af ovenlysvinduer. Det fik Århus Tekniske Skole til at kontakte Velux. Oprindeligt for at spørger om virksomheden lå inde med nogle gamle vinduer, de kunne bruge i undervisningen.

Jan Blessing tog imod forespørgslen og besluttede at tage vejen til Århus Tekniske Skole sammen med vinduerne, for at sørger for at eleverne fik den rette instruktion.  Efter dette forløb bredte det sig som ringe i vandet til andre skoler landet over. Det er nu 22 år siden, og Jan rejser stadig rundt med Velux-vinduer og underviser tømrerelever – og nu også glarmesterelever – i at sætte ovenlysvinduer korrekt i.

Om undervisningsforløbene siger Jan Blessing:

“For os hos Velux kan vi se markant færre fejl på byggepladserne, efterhånden som de har været på kursus.”