Opdatering 25. marts:

Efter de seneste udmeldinger fra vores statsminister holder vi nu lukket til 14. april.

Opdatering 11. marts:

Vores Statsminister har her til aften onsdag 11. marts bl.a. meddelt, at alle uddannelsesinstitutioner lukker i mindst 14 dage, og at alle så hurtigt som muligt skal gå hjem fra deres uddannelsesinstitution og senest fredag ikke møder ind. Vi følger Statsministerens klare anvisning, og beder derfor alle om at blive hjemme og således ikke møde ind i morgen torsdag den 12.3.2020.

Gælder alle afdelinger:
Dette gælder alle EUC Nordvestsjællands afdelinger: Absalonsvej 14 og 20, uddannelserne i Audebo, 10. klasse og EUD i Fårevejle, Processkolen, Allikelund Gymnasium og Slotshaven Gymnasium.

Info omkring undervisning:
Det understreges, at den almindelige undervisning i det omfang, det er muligt, vil blive omdannet til en form for fjernundervisning, og vi beder derfor alle elever/kursister løbende at holde sig orienteret på de gængse kommunikationskanaler såsom Elevplan, Lectio og Hjemmesiden, da jeres lærere vil kommunikere med jer på disse kanaler.

Alle ledere møder ind på deres respektive afdelinger i morgen umiddelbart før undervisningsstart for at sikre, at eventuelle fremmødte sendes hjem. Senest kl. 12 forlader lederne selv institutionsområdet. 

Alle bedes løbende orientere sig på skolens hjemmeside for opdaterede information og vejledning.

Ved spørgsmål kontaktes direktør Steffen Lund på sl@eucnvs.dk