På EUC Nordvestsjælland har vi en lang række tekniske erhvervsuddannelser, som fx elektriker-, personvognsmekanikker- og smeduddannelsen, hvor læring for det meste foregår på skolens forskellige værksteder, og hvor eleverne arbejder praktisk med deres fag.

I den seneste tid har skolens værksteder dog været lukket, og derfor har lærerne skulle drage til andre metoder end de plejer, for at kunne undervise i deres erhvervsfag.

 Virtuelle klasserum på elektrikeruddannelsen
På elektrikeruddannelsen på EUC Nordvestsjælland tænker faglærerne kreativt, når de skal planlægge og formidle deres undervisning, så de kan give eleverne en lærerig, varieret og alsidig undervisning. Lærerne har bl.a. lavet læringsvideoer og skriftlige vejledninger til eleverne, som de bruger, når de skal løse forskellige opgaver. Derudover har lærerne etableret virtuelle klasserum, hvor de dagligt mødes med eleverne og diskuterer forskellige faglige aspekter og gennemgår opgaver.

Undervisningen på elektrikeruddannelsen varierer dog alt efter, hvilket forløb eleverne er på, da uddannelsen er opdelt i forskellige forløb. Nogle har derfor fokus på undervisning i teori, hvorimod andre arbejder praktisk med elektrikerfaget. Alt sammen online og på afstand dog.

De elever, der arbejder praktisk med elektrikerfaget, har endda fået lov til at låne skolens avancerede måleudstyr, og de er i gang med at lave avanceret fejlfinding i virksomhederne, hvor de er i lærer, med deres faglærer virtuelt på ”sidelinjen,” som bistår med råd og vejledning.

Fokus på feedback på mekanikeruddannelsen
På mekanikeruddannelsen foregår undervisningen på den digitale læringsplatform Moodle, hvor faglærer Theis Dyrendom Avlund, har lagt det undervisningsforløb som hans hovedforløbs elever skal følge den kommende periode.

Eleverne har været på praktikophold og er tilbage på skolen i et par uger, hvor de skal have teoriundervisning, da erhvervsuddannelserne veksler mellem praktikophold og skoleophold, når man er på hovedforløbet.

På Moodle har faglærer, Theis, lavet et leksikon, hvor eleverne kan skrive et opslag for hvert komponent, de skal eller har arbejdet med. Når eleverne har skrevet deres opslag, går faglæreren ind og kommenterer på elevernes opslag og giver dem feedback. Og så går eleverne ind og redigerer deres opslag igen med udgangspunkt i den feedback de har fået, og når de har gjort det, og opslaget er korrekt udformet, godkender læreren opslaget.

Eleverne skal i alt lave 58 opslag på 10 dage, og læreren har allerede modtaget 66 opslag fra 8 elever, der er klar til godkendelse, og der er kun gået et par dage.

“Det går rigtig godt med denne opgave og måde at undervise på, da eleverne får løbende feedback på deres arbejde, og samspillet mellem elevernes egne input og den løbende feedback de får, gør at elevernes læring fremmes,” fortæller Theis Dyrendom Avlund.

Lærerne og eleverne skriver dog ikke kun sammen på mekanikeruddannelsen, de mødes også ved hjælpe af Teams Office 365, hvor de også modtager undervisning, bliver sat ind i opgaver og diskutere forskellige faglige problemstillinger.

At arbejde med elektroniske tegneprogrammer
Også på smeduddannelsen er hovedforløbseleverne tilbage fra praktikophold, og de har også haft deres første virtuelle undervisning ved hjælp af Teams Office 365. Her blev eleverne introduceret til de elektroniske tegneprogrammer de skal arbejde med, og de opgaver de skal løse.

Som smed i dag kan man jo både komme til at fungere som problemløseren og produktudvikleren i en industrivirksomhed, hvor smeden skal kunne bruge den nyeste teknologi i sit arbejde. Det får eleverne nu mulighed for, da de i dette forløb lærer at bruge de nyeste elektroniske tegneprogrammer, så de bliver i stand til at tegne og dokumentere de produkter, de kan være med til at udvikle og producere i industrien.